Vinaseed - Mạch sống lan tỏa năng lượng vô hạn

“Như ngọn gió mát lành mang hạt giống bay xa hình thành sự sống nơi chân trời mới, cũng nhờ gió mà hương thơm lan tỏa mang điều tươi đẹp đến cuộc đời. Chiến lược phát triển bền vững của Vinaseed được ví như mạch sống lan tỏa năng lượng vô hạn, thấm nhuần trong từng hoạt động, từng sản phẩm nguồn gốc tự nhiên, mang thương hiệu và tâm huyết con người Vinaseed”. Thông điệp của Chủ tịch HĐQT về phát triển bền vững - Báo cáo thường niên.