VINASEED đạt TOP 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam 2017

Ngày 15/5/2017, Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm doanh nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao cho công ty CP Giống cây trồng trung ương (Vinaseed) Bằng chứng nhận Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam 2017.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn