Thông báo thay đổi nhận diện thương hiệu VINASEED GROUP

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2018 công ty CP Giống cây trồng trung ương. Để khẳng định vị thế và thực hiện tầm nhìn chiến lược trở thành tập đoàn cung cấp các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam, công ty CP Giống cây trồng trung ương thông báo về việc đổi tên công ty và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu công ty như sau:


Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn