Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 NSC

Công ty CP Giống cây trồng trung ương xin Thông báo Họp ĐHĐCĐ thường niên 2018: Thời gian: 8h30 thứ 5, ngày 19/4/2018. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pullman. Địa chỉ: 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần NSC tính đến ngày 29/3/2018 (theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán).
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (download tại đây)
Mẫu giấy xác nhận dự họp, ủy quyền dự họp, tài liệu họp xin vui lòng xem tại mục Quan hệ nhà đầu tư / Đại hội đồng cổ đông /2018

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn