Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 NSC

Công ty CP Giống cây trồng trung ương xin Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau: Thời gian: 8h30, thứ 5 ngày 19/4/2018. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pullman Hà Nội. Địa chỉ: 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Thông báo họp ĐHĐCĐ Thường niên 2018 (download tại đây)
Mẫu giấy xác nhận dự họp, ủy quyền dự họp và tài liệu Đại hội xin vui lòng xem tại mục: Quan hệ nhà đầu tư / Đại hội đồng cổ đông / 2018.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn