Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - ông Đỗ Tiến Sỹ - TV BKS

Ngày 01/9/2017, ông Đỗ Tiến Sỹ - Thành viên BKS công ty đăng ký bán 10.000 CP. Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu cá nhân. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 05/9 - 05/10/2017.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn