Thông báo chốt danh sách quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty CP Giống cây trồng trung ương (Mã CK: NSC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2017. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: ngày 18/04/2017 (thứ ba). Địa điểm tổ chức: Khách sạn Pullman Hà Nội. Địa chỉ: 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn