Thiên ưu 8 trên cánh đồng Quảng Bình, Thừa Thiên Huế: năng suất, hiệu quả, dân mê

Do ảnh hưởng thời tiết, nhất là đợt gió mùa đông bắc giữa tháng 4, bệnh đạo ôn cổ bông đã hoành hành ở Hà Tĩnh làm giảm năng suất lúa nghiêm trọng. Tuy nhiên, tại Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, giống lúa Thiên ưu 8 vẫn cho năng suất vượt trội.