Công bố thông tin

 • 07/03/2017
  NSC công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2017
  Ngày 03/7/2017, công ty CP Giống cây trồng trung ương đã ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
 • 06/23/2017
  NSC Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 22-6-2017
  Ngày 22/6/2017, Hội đồng quản trị NSC đã thông qua Nghị quyết thành lập chi nhánh Hà Nội.
 • 04/20/2017
  NSC công bố thông tin danh sách người nội bộ và người có liên quan
  Ngày 18/4/2017, công ty Họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, đại hội đã bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021. Trong đó 100% thành viên HĐQT, BKS tái trúng cứ và bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT trúng cử là ông Nguyễn Quang Trường kiêm Phó TGĐ công ty. Công ty công bố thông tin danh sách người nội bộ và những người có liên quan, bản cung cấp thông tin của thành viên HĐQT bổ sung.
 • 04/19/2017
  NSC công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017
  Ngày 18/4/2017 tại Khách sạn Pullman Hà Nội, công ty cổ phần Giống cây trồng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương xin công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp.
 • 04/17/2017
  NSC công bố Danh sách đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021
  Công ty CP Giống cây trồng trung ương xin công bố Danh sách đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 tính đến thời điểm 16h30 ngày 17/4/2017.
 • 04/15/2017
  Báo cáo thường niên 2016 NSC - Chạm tới ước mơ!
  Năm 2016 đánh dấu bước chuyển mình ngày càng lớn mạnh của Vinaseed, công ty thực hiện tái cấu trúc toàn diện về tổ chức, phát triển mở rộng ngành hàng theo chuỗi giá trị, mở rộng quy mô, địa bàn, thị phần, tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, dần hiện thực hóa ước mơ trở thành tập đoàn nông nghiệp tầm cỡ trong khu vực.
 • 04/07/2017
  NSC công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
  Công ty CP Giống cây trồng trung ương công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 kèm theo quy chế bầu cử, các form mẫu đơn ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS, mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên.
 • 04/01/2017
  Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 NSC
  Công ty CP Giống cây trồng trung ương xin thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 NSC. Thời gian: 8h30, thứ 3 ngày 18 tháng 4 năm 2017. Địa điểm: Khách sạn Pullman Hà Nội. Địa chỉ: 40, Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
 

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn