Hiệu quả kinh tế

Trong suốt những năm qua, công ty luôn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cao và ổn định, bình quân 25 – 30%/năm, thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, duy trì đều đặn mức chi trả cổ tức bình quân 30% bằng tiền mặt, chủ động công bố và minh bạch các thông tin để đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông.

Năm 2013, công ty được xếp hạng TOP 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đô la tốt nhất Châu Á do Forbes bình chọn. Xếp hạng 14 trong TOP 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam giai đoạn 2010 – 2013, 2014.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn