Xà lách chịu nhiệt HN158

  • Là loại rau có lá cuốn, thuộc loại thân thảo, có bộ rễ rất phát triển. Sau trồng 20 – 40 ngày đã được thu hoạch nên cần bón phân dễ tiêu.
  • Thời vụ: Rải vụ từ đầu tháng 8 đến tháng 3 năm sau. 
  • Bón phân: Tuyệt đối không được dùng phân và nước phân tươi để bón cho cây.
  • Thu hoạch: Khi thu hoạch loại bỏ lá già và cây bị sâu bệnh tránh dập nát. Bảo quản vận chuyển nhẹ nhàng, tiêu thụ kịp thời.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn