Dưa lưới Nhật Taki

  • Dưa lưới
  • Quy trình sản xuất dưa công nghệ cao
  • Hệ thống nhà lưới công nghệ cao
  • Dưa lưới chất lượng cao
  • Dưa lưới ruột vàng
  • Dưa lưới
  • Quy trình sản xuất dưa công nghệ cao
  • Hệ thống nhà lưới công nghệ cao
  • Dưa lưới chất lượng cao
  • Dưa lưới ruột vàng

 

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn