Giống Ớt hiếm lai F1- Deli 686

- Cây khỏe, nhánh nhiều, tán đẹp, sinh trưởng mạnh từ giai đoạn cây con. 
- Kháng bệnh thối trái, thối cành rất tốt. 
- Quả chín rộ, thu bền, thu hoạch 65- 68 ngày sau trồng. 
- Quả thẳng, dài trung bình 5,5– 7,0 cm, quả chín có màu đỏ tươi, rất bóng và cay, tỷ lệ phơi sấy rất cao
- Thời vụ: Vụ Đông: Gieo hạt trong tháng 8. Vụ Xuân: Gieo trong tháng 1

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG ỚT HIỂM LAI F1 - DELI 686

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn