Giống Ngô nếp lai HN90

- Thời gian sinh trưởng: Thời gian từ gieo đến thu hoạch bắp tươi 60 – 65 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Tiềm năng năng suất bắp tươi 15 – 18 tấn/ha.
- Đặc tính: Sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, chịu hạn và chịu rét tốt. 
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm, tuy nhiên gieo trồng cần tránh ngô trỗ cờ phun râu vào các tháng quá khô, quá nóng, quá lạnh để đảm bảo năng suất.
- Thích hợp với loại đất: Trồng trên đất tưới tiêu chủ động.
- Chất lượng: Chất lượng ngon, ăn nguội vẫn dẻo, có vị đậm và ngọt, thơm đặc trưng.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ NẾP LAI HN90

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn