Giống ngô nếp lai HN88

- Thời gian sinh trưởng: Thời gian từ gieo đến thu hoạch bắp tươi 62-67 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Tiềm năng năng suất bắp tươi 18 – 20 tấn/ha.
- Đặc tính: Sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, chịu hạn và chịu rét tốt. 
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm, tuy nhiên gieo trồng cần tránh ngô trỗ cờ phun râu vào các tháng quá khô, quá nóng, quá lạnh để đảm bảo năng suất.
- Thích hợp với loại đất: Trồng trên đất tưới tiêu chủ động.
- Chất lượng: Chất lượng rất ngon, ăn dẻo, ngọt, đậm. Có mùi thơm đặc trưng, để nguội vẫn dẻo

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn