Giống ngô nếp lai HN68

- Thời gian sinh trưởng: Thời gian từ gieo đến thu hoạch bắp tươi: Vụ Xuân 85- 90 ngày; vụ Hè Thu 65-70 ngày; vụ Thu Đông 70-75 ngày, vụ Đông 75-85 ngày. 
- Tiềm năng năng suất: Tiềm năng năng suất bắp tươi 14 – 16 tấn/ha
- Đặc tính: Sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, chịu hạn và chịu rét tốt. 
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm, tuy nhiên gieo trồng cần tránh ngô trỗ cờ phun râu vào các tháng quá khô, quá nóng, quá lạnh để đảm bảo năng suất.
- Thích hợp với loại đất: Trồng trên đất tưới tiêu chủ động.
- Chất lượng: Chất lượng ăn tươi mềm, rất dẻo, ngọt đậm, có mùi thơm đặc trưng, hợp thị hiếu người tiêu dùng.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ NẾP LAI HN68

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn