Giống ngô lai NSC87

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 115 – 120 ngày, vụ Hè Thu 90 – 95 ngày, vụ Thu Đông 95 – 110 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Tiềm năng năng suất 10 – 12 tấn/ha.
- Đặc tính: Chống bệnh, chịu hạn, chịu rét tốt, chống đổ tốt. 
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm, tuy nhiên gieo trồng cần tránh ngô trỗ cờ phun râu vào các tháng quá khô, quá nóng, quá lạnh để đảm bảo năng suất.
- Thích hợp với loại đất: Trồng trên đất tưới tiêu chủ động.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn