Giống ngô lai đơn LVN4

  • Là giống trung bình sớm, thời gian sinh trưởng vụ Xuân 118-120 ngày; vụ Hè Thu 85- 90 ngày; vụ Thu Đông 90-110 ngày.
  • Chiều cao cây 170-200 cm, chiều cao đóng bắp 80-100cm. Lá xanh đậm, bền đến khi thu hoạch. 
  • Tiềm năng năng suất 8-10 tấn/ha.
  • Ít nhiễm sâu bệnh, thích ứng rộng, chịu thâm canh.
  • LVN4 có thể trồng vào nhiều vụ, nhiều vùng, cần bố trí theo thời vụ tốt nhất ở mỗi địa phương,

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn