Giống Ngô lai đơn LVN10


  • TGST ở phía Bắc và Bắc Trung bộ: vụ Xuân 125-130 ngày, vụ Hè thu 100-105 ngày, vụ Thu đông 110-120 ngày. Ở phía Nam và nam Trung bộ: 105-120 ngày (tùy theo mùa vụ và độ cao).
  • Dạng hạt bán đá, màu vàng da cam đẹp. Tiềm năng năng suất cao, từ 10 - 12 tấn/ha. 
  • LVN10 chịu hạn, chịu chua phèn tốt, chống đổ khá, ít bị sâu bệnh hại.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn