Giống Ngô lai đơn LVN10

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125 – 130 ngày, vụ Hè Thu 100 – 105 ngày, vụ Thu Đông 110 – 120 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Tiềm năng năng suất 10 – 12 tấn/ha.
- Đặc tính: Chịu hạn, chịu chua phèn tốt, khả năng chống đổ khá, ít nhiêm các loại sâu bệnh.
- Thời vụ: Các tỉnh phía Bắc và bắc Trung bộ vụ Xuân gieo trước và sau lập xuân, vụ Thu đông gieo từ cuối tháng 8 đến 15 tháng 9 dương lịch.
- Thích hợp với loại đất: Trồng trên đất tưới tiêu chủ động.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI LVN10

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn