Giống ngô lai đơn HN45

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 113 – 118 ngày, vụ Hè Thu 85 – 90 ngày, vụ Thu Đông 90 – 110 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Tiềm năng năng suất 8 – 10 tấn/ha.
- Đặc tính: Chống bệnh, chịu hạn, chịu rét tốt, chống đổ tốt. 
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm, tuy nhiên gieo trồng cần tránh ngô trỗ cờ phun râu vào các tháng quá khô, quá nóng, quá lạnh để đảm bảo năng suất.
- Thích hợp với loại đất: Trồng trên đất tưới tiêu chủ động.
- Lá xanh đậm, bền đến khi thu hoạch. Bắp to, dài, hạt đóng kín đến tận đỉnh, lá bi bao kín. Hạt màu vàng cam đẹp, tỷ lệ kết hạt cao, hạt sâu cay, dạng hạt bán đá.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN HN45

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn