Giống ngô lai đơn HN45


Là giống ngô lai đơn ngắn ngày, năng suất cao đã được công nhận giống Quốc gia năm 2009.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn