Giống Lúa thuần Thiên ưu 8

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc miền Bắc từ 125-130 ngày, vụ Mùa 100 -105 ngày tùy vùng khí hậu (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn từ 3 – 5 ngày). Các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3 – 5 ngày.  Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 105-110 ngày, vụ hè thu 95-100 ngày. 
- Tiềm năng năng suất: Năng suất trung bình 7 – 8 tấn/ha, thâm canh đạt 8.5 – 9 tấn/ha.
- Đặc tính: Chống đổ tốt, chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính như Đạo ôn, khô vằn, bạc lá và rầy nâu… khả năng thích ứng rộng.
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
- Thích hợp với loại đất: Thích hợp với chân đất vàn, vàn cao và vàn thấp.
- Chất lượng: Chất lượng gạo tốt, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm ăn nguội vẫn dẻo.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn