Giống lúa thuần OM6976

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc từ 120 – 125 ngày, vụ Mùa từ 100 – 105 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn từ 3 – 5 ngày). Các tỉnh Băc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3 – 5 ngày. Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 105-110 ngày, vụ hè thu 95-100 ngày. Các tỉnh ĐBSCL từ 95 – 100 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Năng suất trung bình 7 – 8 tấn/ha.
- Đặc tính: Chống đổ tốt, kháng rầy nâu, đạo ôn và bệnh vàng lá…, khả năng thích ứng rộng.
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
- Thích hợp với loại đất: Thích hợp với nhiều chân đất, từ phù sa ngọt đến phèn nặng.
- Chất lượng: Hạt gạo trong, ít bạc bụng, cơm vẫn mềm khi để nguội.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA THUẦN OM6976

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn