Giống lúa thuần năng suất cao Kim Cương 111

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc từ 130-135 ngày, vụ Mùa 105 -110 ngày tùy vùng khí hậu (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn từ 3 – 5 ngày). Các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3 – 5 ngày. Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 110-115 ngày, vụ hè thu 100-105 ngày.

- Tiềm năng năng suất: Năng suất trung bình 7 – 8 tấn/ha, thâm canh đạt 8 – 9 tấn/ha.

- Đặc tính: Chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính như Đạo ôn, khô vằn, bạc lá và rầy nâu… khả năng thích ứng rộng.

- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.

- Thích hợp với loại đất: Thích hợp với chân đất vàn, vàn cao.

- Chất lượng: Chất lượng gạo tốt, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA THUẦN NĂNG SUẤT CAO KIM CƯƠNG 111

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn