Giống lúa thuần năng suất cao Kim Cương 111


 Giống lúa thuần Kim Cương 111 kháng sâu bệnh tốt

- Là giống cảm ôn, gieo cấy được cả hai vụ
- Khả năng thích ứng rộng, cho năng suất cao, thâm canh có thể đạt 8-9 tấn/ha
- Gạo trong, cơm mềm, vị đậm

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn