Giống lúa thuần ĐB6

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc từ 125 – 130 ngày, vụ Mùa từ 105 – 110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn từ 3 – 5 ngày). Các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 5 – 7 ngày. Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 110-115 ngày, vụ hè thu 100-105 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Năng suất trung bình 7 – 8 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 9 – 10 tấn/ha.
- Đặc tính: Chống đổ và chịu rét tốt, nhiễm nhẹ đạo ôn cổ bông, khô vằn, bạc lá, kháng vừa với rầy nâu…, khả năng thích ứng rộng.
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
- Thích hợp với loại đất: Thích hợp với chân đất vàn, vàn cao, vàn hơi trũng.
- Chất lượng: Chất lượng gạo trung bình, cơm ngon mềm hơn Q5.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn