Giống lúa thuần ĐB6


  • Cao cây từ 100-105 cm, cứng cây, lá đứng, màu xanh đậm, trỗ tập trung.
  • Tiềm năng năng suất từ 80-90 tạ/ha. 
  • Khả năng chống đổ và chịu lạnh tốt, ít bị sâu bệnh hại.
  • Thích hợp trà Xuân muộn và Mùa sớm ở các tỉnh miền Bắc, Vụ Đông Xuân và Hè thu ở các tỉnh miền Nam Trung bộ

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn