Giống lúa thuần chất lượng cao Dự Hương

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc từ 125-130 ngày, vụ Mùa 100 -105 ngày tùy vùng khí hậu (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn từ 5 – 7 ngày). Các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3 – 5 ngày .Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 105-110 ngày, vụ Hè thu 95-100 ngày. Khu vực Nam Bộ vụ Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông 100 – 105 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Năng suất trung bình 6.5 – 7 tấn/ha, thâm canh đạt 8 – 8.5 tấn/ha
- Đặc tính: Chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt kháng bệnh đạo ôn và bạc lá, chịu phèn, chịu thâm canh… khả năng thích ứng rộng.
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
- Thích hợp với loại đất: Thích hợp với chân đất vàn, vàn cao.
- Chất lượng: Gạo trong không bạc bụng, tỷ lệ xay xát cao, cơm trắng, bóng, dẻo, thơm, vị đậm.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA THUẦN CHẤT LƯỢNG CAO DỰ HƯƠNG

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn