Giống lúa lai Thụy hương 308

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc từ 125-130 ngày, vụ Mùa 105-110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn 3-5 ngày). Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Tại Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 110-115 ngày, vụ Hè thu 100-105 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Năng suất trung bình 7.5 – 8 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 10 tấn/ha.
- Đặc tính: Chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe, chống chịu sâu bệnh khá… khả năng thích ứng rộng.
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
- Thích hợp với loại đất: Thích hợp chân đất vàn, vàn thấp, có độ phì tốt, trình độ thâm canh khá trở lên.
- Chất lượng: Gạo trong bóng, cơm trắng, mềm, thơm, có vị đậm.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA LAI F1 THỤY HƯƠNG 308

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn