Giống lúa lai TH3-4

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc từ 125 – 130 ngày, vụ Mùa từ 105 – 110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn từ 3 – 5 ngày). Các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3 – 5 ngày. Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 100 – 110 ngày, Hè thu 100-105 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Năng suất trung bình 7 – 7.5 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 8 – 9 tấn/ha.
- Đặc tính: Chống chịu sâu bệnh khá, kháng bệnh đạo ôn, nhiễm nhẹ khô vằn, bạc lá, chịu lạnh khá, chống đổ tốt, ít rụng hạt, chịu hạn, chua phèn và chịu thâm canh …, khả năng thích ứng rộng.
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
- Thích hợp với loại đất: Thích hợp chân vàn, vàn cao ở các tỉnh phía Bắc, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và chân đất chua, mặn, nghèo dinh dưỡng ở khu vực Trung du và ven biển.
- Chất lượng: Chất lượng gạo ngon, cơm trắng, xốp, đậm.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA LAI F1 TH3-4

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn