Giống lúa lai TH3-4

  • Chiều cao cây 95-105 cm, góc lá đòng hẹp, lá bản lá rộng, màu xanh đậm. Bông to dài, hạt nhỏ dài sít. Tiềm năng năng suất 85 - 95tạ/ha.
  • Gạo ngon, cơm trắng, xốp đậm, tỷ lệ gạo xát > 70%.
  • Chống chịu sâu bệnh khá, kháng bệnh đạo ôn, nhiễm nhẹ khô vằn, bạc lá, chịu lạnh khá, chống đổ tốt, chịu hạn, chua phèn và chịu thâm canh.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn