Giống lúa lai CNR6206

  • CNR6206 là giống lúa lai ba dòng (C762A/RF106) gieo trồng được các vụ trong năm.
  • Chiều cao cây: 100 - 110 cm, cứng cây chống đổ tốt, đẻ nhánh khá, bông to, dài, nhiều hạt. 
  • Tiềm năng năng suất từ 90–95 tạ/ha.
  • Chống chịu sâu bệnh khá, chất lượng gạo ngon.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn