Giống lúa lai 2 dòng HC1

- Là giống lúa lai 2 dòng ngắn ngày (103S/R6) đã được công nhận giống Quốc gia năm 2007.
- Là giống cảm ôn, nên gieo cấy được cả hai vụ
- Phẩm chất gạo ngon, cơm trắng, mềm, vị đậm, tỷ lệ gạo sát > 70%.
- Năng suất trung bình: 65 - 70 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 80-85 tạ/ha. Chống chịu sâu bệnh khá, chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn