Giống lúa lai 2 dòng HC1

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc từ 120 – 125 ngày, vụ Mùa từ 95 – 100 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn từ 3 – 5 ngày). Các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3 – 5 ngày. Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân, Hè thu 95-100 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Năng suất trung bình 6.5 – 7 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 8 – 8.5 tấn/ha.
- Đặc tính: Chống chịu sâu bệnh khá,chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá, nhiễm nhẹ khô vằn, chịu thâm canh khá, chịu hạn hán…, khả năng thích ứng rộng.
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
- Thích hợp với loại đất: Thích hợp với chân đất vàn, vàn cao ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, chân đất chua, mặn, nghèo dinh dưỡng ở khu vực Trung du và ven biển.
- Chất lượng: Chất lượng gạo ngon, cơm trắng, mềm vị đậm.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn