Giống lúa Khang dân đột biến

  • Là giống lúa thuần cấy được ở tất cả các vụ trong năm.
  • Tiềm năng năng suất từ 80-90 tạ/ha.
  • Chất lượng gạo trung bình, cơm ngon hơn Q5. Chịu thâm canh cao 
  • Khả năng chống đổ và chịu lạnh tốt,
  • Thích hợp loại đất chân vàn cao, vàn, vàn thấp. Có thể gieo cấy trên các chân đất hơi chua mặn tốt hơn giống Q5 và Khang dân 18.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn