Giống lúa Khang dân đột biến

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc từ 125 – 130 ngày, vụ Mùa từ 105 – 110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn từ 3 – 5 ngày). Các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3 – 5 ngày. Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 105-110 ngày, vụ hè thu 95-100 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Năng suất trung bình 6 – 6.5 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 7 – 7.5 tấn/ha.
- Đặc tính: Chống đổ khá, nhiễm nhẹ khô vằn, đạo ôn từ nhẹ đến trung bình, kháng vừa rầy nâu…, khả năng thích ứng rộng.
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
- Thích hợp với loại đất: Thích hợp với chân đất vàn, vàn cao, vàn hơi trũng.
- Chất lượng: Chất lượng gạo tốt, cơm ngon mềm hơn khang dân 18.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA THUẦN KHANG DÂN ĐỘT BIẾN

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn