Giống lúa chất lượng VS1

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc từ 120 – 125 ngày, vụ Mùa từ 95 – 100 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn từ 3 – 5 ngày). Các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3 – 5 ngày.  Các tỉnh Trung Bộ thời gian rút ngắn 5 – 7 ngày.
- Tiềm năng năng suất: Năng suất trung bình 5,5 – 6 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 6.5 – 7.0 tấn/ha.
- Đặc tính: Chống đổ tốt, chống chịu khá với một số sâu bệnh hại chính đạo ôn, khô vằn, kháng bạc lá và rầy nâu…, khả năng thích ứng rộng.
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
- Thích hợp với loại đất: Thích hợp với chân đất vàn, vàn cao.
- Chất lượng: Chất lượng gạo tốt, cơm mềm, vị đậm có mùi thơm nhẹ.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA THUẦN CHẤT LƯỢNG VS1

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn