Giống lúa chất lượng cao Trân Châu Hương

- Thời gian sinh trưởng: Tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ vụ Xuân 135-140 ngày; vụ Mùa 105-110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn 3-5 ngày). Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Tại Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 110-115 ngày; vụ Hè thu 100-105 ngày. 
- Tiềm năng năng suất: Năng suất trung bình 6.0 – 6.5 tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt: 7 - 7.5 tấn/ha
- Đặc tính: Chống đổ tốt, chống chịu khá với một số sâu bệnh hại chính đạo ôn, khô vằn, kháng bạc lá và rầy nâu…, khả năng thích ứng rộng .
- Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
- Thích hợp với loại đất: Thích hợp với chân đất vàn, vàn cao, chịu úng và chịu mặn tốt.
- Chất lượng: Gạo trắng trong, bóng đẹp, tỷ lệ gạo nguyên cao, cơm thơm, mềm, vị đậm.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn