Giống Dưa chuột lai F1 Sakura

- Cây sinh trưởng phát triển khỏe, giống cho năng suất cao, sai quả,  thời gian thu hoạch ngắn, trọng lượng trung bình 160-180gam/trái,  chiều dài từ 16-18cm, trái màu xanh nhạt, ăn ngon, giòn, giống chịu được khí hậu nóng vẫn ra quả.
- Thời vụ: Dưa chuột có thể trồng 2 vụ một năm.
   + Vụ xuân: gieo cuối tháng giêng đến cuối tháng 2.
   + Vụ đông: gieo hạt từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10.
Trồng dưa chuột giữa 2 vụ lúa, cần làm bầu để tranh thủ thời vụ
- Lượng xuống giống (1000m2): Gieo hoặc cấy từ 100-150gam.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn