Giống Cà chua

- Cây cao 80 - 85cm, vai quả màu trắng xanh. Quả chín màu đỏ tươi, dạng quả tròn hơi cao. Cùi dày, ít hạt, hàm lượng chất khô trong quả đạt >6,0%. Độ Brix đạt 5,2-5,5%.
- Chống chịu bệnh héo xanh vi khuẩn và bệnh virus xoăn vàng lá khá.
- Năng suất: Vụ Xuân  đạt 63,46 tấn/ha, vụ đông đạt 73,76 tấn/ha.
- Thời gian sinh trưởng: 120 - 135 ngày,thu quả lần đầu sau trồng 70-75 ngày. Thời gian thu quả: 30-35 ngày
- Thời vụ: Vụ Đông: Gieo hạt trong tháng 10. Vụ Xuân: Gieo trong tháng 1

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG CÀ CHUA

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn