Giống Bí xanh lai Tara 888

  • Bí xanh tara
  • Bí xanh tara
- Giống sinh trưởng khỏe, nhánh gọn, lá nhỏ, ra hoa sớm sau trồng 35 - 38 ngày, tỉ lệ đậu quả cao. 
- Quả có màu xanh, ruột đặc, không xốp. Đường kính quả:10-11cm, dài quả: 50-60cm, khối lượng quả trung bình: 2,5-3kg. Thu hoạch sau gieo 75-80 ngày. 
- Tiềm năng năng suất: 60 - 65 tấn/ha.
- Thời vụ: Gieo trồng quanh năm, tập trung từ tháng 1- tháng 9.
- Đất trồng bí xanh tốt nhất là để ải, tơi xốp, sạch cỏ, thoát nước tốt, không có nguồn bệnh.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn