Giống Bí Sặt HN999

- Là giống bí cao sản, quả thon dài trung bình 60-80cm, vỏ màu xanh, thịt quả dày, ruột đặc, ăn không chua. Khối lượng quả từ 2-2,5kg, dễ bảo quản và chế biến.
- Chống chịu sâu bệnh, dễ trồng, thích hợp với nhiều loại đất.
- Trồng được nhiều vụ trong năm nhưng chủ yếu hai vụ chính:
+ Vụ xuân: từ 25/1 đến 25/2.
+ Vụ đông từ 15/8 đến 30/9.
- Thu hoạch quả: Sau khi thụ phấn từ 20-25 ngày thì thu hoạch quả làm rau.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG BÍ SẶT HN999

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn