Giống Bí Sặt HN999

  • Là giống bí cao sản, quả thon dài trung bình 60-80cm, vỏ màu xanh, thịt quả dày, ruột đặc, ăn không chua.
  • Trồng được nhiều vụ trong năm nhưng chủ yếu hai vụ chính:
  • Vụ xuân: từ 25/1 đến 25/2. Vụ đông từ 15/8 đến 30/9.
  • Thu hoạch quả: Sau khi thụ phấn từ 20-25 ngày thì thu hoạch quả làm rau.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn