Giống Bầu sao lai F1 - Trầm Hương

- Kháng bệnh thán thư, nứt thân xì mủ. 
- Quả dài 28 - 30cm, vỏ quả màu sao. Ăn ngon luộc không bị thâm, quả đẹp cân đối. 
- Thời gian thu hoạch 49 - 50 ngày sau gieo. 
- Năng suất trung bình 14-16kg/cây. Thu hoạch sớm, thời gian thu hoạch kéo dài
- Thời vụ: Gieo trồng quanh năm, tập trung từ tháng 1 đến tháng 10.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG BẦU SAO LAI F1 - TRẦM HƯƠNG

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn