Dưa lưới Nhật AKINA

Clip Từ Nông trại đến bàn ăn: https://m.youtube.com/watch?v=XFmrwlXQ6tw

Giới thiệu Hanam Hightech: https://www.youtube.com/watch?v=u-_BGxzYo_8

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn