NSC Thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu SSC

Ngày 05/4/2018, Công ty CP Giống cây trồng trung ương nhận được Công văn số 2055/UBCK-QLCB của UBCK Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC). Công ty CP Giống cây trồng trung ương xin công bố thông tin hồ sơ chào mua như sau: 1. Công văn 2055/UBCK-QLCB của UBCK Nhà nước 2. Thông báo Chào mua công khai CP SSC. 3. Công bố thông tin chào mua công khai CP SSSC. 4. Hướng dẫn thủ tục chào mua công khai. 5. Mẫu giấy đăng ký bán. 6. Mẫu giấy

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn