NSC công bố thông tin về việc thay đổi người công bố thông tin

NSC xin thông báo, Ông Nguyễn Quang Trường - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ công ty được ủy quyền là Người công bố thông tin thay ông Phạm Ngọc Lý kể từ ngày 01/4/2018.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn