NSC công bố thông tin từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Tuấn Anh

Ngày 03/4/2018, Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 19/4/2018 vì lý do cá nhân.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn