NSC công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017

Ngày 18/4/2017 tại Khách sạn Pullman Hà Nội, công ty cổ phần Giống cây trồng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương xin công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn