NSC công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt

NSC thông báo về việc chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2018. Thời gian thực hiện: 08/02/2018. Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận: 1.500 đồng).

Công bố thông tin về việc chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt (download tại đây)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (download tại đây)

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn