NSC công bố thông tin mua lại cổ phiếu quỹ và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

NSC Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ và công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do thu hồi và mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (download tại đây)
Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (download tại đây)
Đính chính số lượng cổ phiếu Quỹ hiện có (download tại đây)

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn