NSC công bố thông tin chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016

Công ty CP Giống cây trồng trung ương công bố thông tin chi trả nốt cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu: Thời gian chốt danh sách: 28/8/2017. Tỷ lệ thực hiện: 15%. Thời gian thực hiện: 26/9/2017.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn