NSC công bố thông tin chào mua công khai và Nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam

NSC công bố thông tin chào mua công khai và Nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn