NSC công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty CP Giống cây trồng trung ương công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 kèm theo quy chế bầu cử, các form mẫu đơn ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS, mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn