NSC công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt

NSC công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt: Tỷ lệ thực hiện: 15%/CP (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn