NSC công bố Nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh ĐBSCL

Để sắp xếp, cơ cấu tổ chức lại các đơn vị thành viên trong Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương (NSC), ngày 22/12/2017, HĐQT NSC ban hành Nghị quyết giải thể chi nhánh ĐBSCL để giao lại thị trường kinh doanh tại ĐBSCL cho công ty con: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) tiếp quản.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn