NSC công bố Nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC)

Ngày 02/3/2018, HĐQT NSC nhất trí thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chào mua công khai cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam (mã CK: SSC)

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn